UWAGA! BLOG PRZENISIONY

NOWE WPISY ZNAJDZIECIE NA WWW.FAJNEOGRODY.PL .

20 marca 2013


Park i pałac w Falentach to jedno z ciekawszych miejsc pod Warszawą. Atrakcją jest zarówno sam park i pałac, ale także rezerwat paków i doskonale przygotowana ścieżka edukacyjno – obserwacyjna.
Historia pałacu sięga XVII wieku, a jego pierwszym właścicielem był Zygmunt Opacki – podkomorzy warszawski. W czasie potopu szwedzkiego pałac uległ znacznym zniszczeniom, ale został odbudowy i odnowiony. Przechodził przez kolejnych właścicieli wprowadzających kolejne modernizacje i zmiany. Należy tu bez wątpienia odnotować udział wybitnego architekta Szymona Bogumiła Zuga. W XIX wieku majątek w Falentach kupił  Jan August Spiski, który wybudował on oranżerię i założył tam hodowlę kwiatów, oraz powiększył ogród.
W połowie XIX wieku dokonano ponownej przebudowy pałacu i znowu należy odnotować udział innego wybitnego architekta. Tym razem był to  Franciszek Maria Lanci. Przed II Wojną Światową właścicielką majątku była Zofia Czetwertyńska. W trakcie wojny urządzono tam ośrodek wypoczynkowy dla żołnierzy SS i gestapo. Po II Wojnie Światowej pałac podzielił los wielu tego typu obiektów i przeszedł na własność Państwa. Urządzono w nim siedzibę NIK, a w latach pięćdziesiątych Rady Państwa.
Obecnie mieszczą się w falenckim pałacu Instytut Melioracji i Użytków Zielonych oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego.
Park wokół falenckiego pałacu ma charakter krajobrazowy, płynnie przechodzi w otaczający krajobraz. Cenną wartością zarówno kompozycyjną, wizualną jak i funkcjonalną jest bogaty układ wodny, składający się z kompleksu stawów połączonych ciekiem wodnym. Park sąsiaduje bezpośrednio z rezerwatem ornitologicznym. Szacuję się że na terenie rezerwatu bytuje około 100 gatunków ptaków błotnych, a dodatkowe 50 gatunków pojawia się tu w okresie przelotów. Można tu spotkać tak rzadkie dziś gatunki jak: batalion, rybołów, sokół wędrowny, świstun, łęczak itp.
Cały ten kompleks to doskonała propozycja weekendowa przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy. W niedalekiej odległości od Falent zlokalizowano centrum handlowe Janki z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Najchętniej czytacie:

Pamiętaj:

Zdjęcia i teksty zamieszczone na blogu są w większości mojego autorstwa. Chcesz skorzystać, napisz. Nie kopiuj bez mojej pisemnej zgody. Dziękuję :)

Kontakt ze mną:

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *