UWAGA! BLOG PRZENISIONY

NOWE WPISY ZNAJDZIECIE NA WWW.FAJNEOGRODY.PL .

15 lutego 2013


Szkic wykonujemy na przygotowanym wcześniej planie terenu  uwzględniającym wszelkie istniejące elementy zagospodarowania terenu. Ważne jest aby zdecydować się na technikę wykonania którą znamy.
Wówczas nie skupiamy się na kontroli samego narzędzia ale na projekcie. I tak możemy wykonać szkic manualnie, całkowicie odręcznie lub przy użyciu tradycyjnych przyrządów jaki linijka, ekierka, cyrkiel itp., lub przy użyciu programu projektowego. Programów projektowych jest na rynku coraz więcej i są coraz bardziej przyjazne dla laika. Warto jednak dość dobrze poznać takie narzędzie przez przystąpieniem do właściwych prac.
Nasza koncepcja będzie powstawać w dwóch najważniejszych etapach:
 1. praca na kształtem i formą
 2. praca nad materiałem (roślinnym i pozostałymi)
Do projektowania i w/w kolejności możemy podejść dwojako: czyli albo kształt i forma determinują użyte gatunki i materiały, albo te ostatnie wpływają na wybór kształtu i formy. Nie jest konieczność ustalania takiej swoistej hierarchii, gdyż wybrane opcje nie kolidują ze sobą. Najprostszym przykładem takich kolizji mogą być ograniczenia wynikające z właściwości planowanej nawierzchni. Nie każdy materiał daje się dowolni kształtować albo dostosujemy kształt do materiału, albo materiał do kształtu. Podobnie może być np. z wymiarami rabat, które determinują wymiary sadzonych tam roślin, lub odwrotnie wielkość roślin powoduje konieczność zaaranżowania przestrzeni pod ich kątem. Reasumując musimy podjąć często decyzje co ma być pierwsze: jajko, czy kura.

Ja zalecam rozpoczęcie prac od kształtu. Uważam to za decyzję zasadniczą. Szkicując musimy wziąć pod uwagę zarówno założenia podziału funkcjonalnego, jak również założenia koncepcyjne takie jak te w zakresie formy, formy przestrzennej i punktu ciężkości.

Nawet jeżeli zmierzacie użyć programu komputerowego, to poszukiwanie zasadniczej formy – kształtu projektu warto wykonać na papierze w formie bardzo schematycznych szkiców. Warto rozważyć – zmierzyć się z jak największą liczbą takich wstępnych wariantów i wybrać 1 lub 2 opcje które dalej będziemy rozwijać i uszczegóławiać czy to dalej ręcznie z użyciem komputera.
Szkic koncepcyjny do projektu

Projekt na podstawie szkicuA oto kilka istotnych zagadnień i rad do wykorzystania przy tworzeniu wstępnej koncepcji:

 • Nasz koncepcja stanowi kompozycję i możemy ją określić jako zespół właściwie dobranych i celowo uporządkowanych elementów – składników kompozycji ogrodowej.
Dobrą kompozycję cechuje:
- umiar stosowanych odmian i gatunków
- prostota i przejrzystość układu

 • Projekt to nie tylko rośliny, równie ważne ss kształty rabat, trawników, ścieżek itp.

 • Unikaj wrażenia chaosu i bałaganu. Wrażenie takie potęguje użycie zbyt wielu elementów, form, zbyt duże zróżnicowanie materiałów i rozwiązań. Bądź konsekwentny. Nie wszystko co lubisz i ci się podoba musi znaleźć się w twoim ogrodzie.

 • Unikaj zbytniego rozczłonkowania przestrzeni ogrodu. Ilość wnętrz ogrodowych dostosuj do wielkości ogrodu. Zbyt wiele wnętrz na małej przestrzeni wprowadza chaos.

 • Należy zwrócić szczególną uwagę na proporcje, czyli stosunek elementów kompozycji które tworzą dany układ. Proporcja w kompozycji przestrzeni ogrodowej wprowadza ład i harmonię.
 • Naśladuj naturę i naturalne kształty. Postaw na proste kształty i łagodne linie. Unikaj kontrastów zwłaszcza w zakresie form.

 • Gdy jesteś początkującym projektantem unikaj zbyt częstego mieszania rozwiązań geometrycznych ze swobodnymi. Zgrabne ich łączenie wymaga wprawy projektowej.

 • Unikaj używania formy trójkąta, rombu i zbyt ostrych kątów. Jak wyżej – rozwiązania te wymagają doświadczenia.

 • Uwolnij się od stereotypów. Nie zawsze warzywnik musi mieć postać poletka z grządkami a drzewa owocowe wyglądają równie dobrze jak ich ozdobni kuzyni.

 • O ile twój ogród nie jest plaski, pamiętaj o tym przy wykonywaniu projektu.

 • Kształty rabat i trawnika musza pozwolić na swobodne operowanie kosiarką. Zbyt wąskie pasma trawnika czy jego wymyślne kształty stanowią problem przy późniejszej pielęgnacji.

 • Ogród staramy się związać z wnętrzem budynku tak aby stanowił jedną całość, był przedłużeniem mieszkania

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Najchętniej czytacie:

Pamiętaj:

Zdjęcia i teksty zamieszczone na blogu są w większości mojego autorstwa. Chcesz skorzystać, napisz. Nie kopiuj bez mojej pisemnej zgody. Dziękuję :)

Kontakt ze mną:

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *